Producenci
Sklep w trakcie tworzenia...
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Reklamacja i gwarancja

  1. Sprzedawca zastrzega, że nie jest producentem, a jedynie dystrybutorem Produktów
  2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży
    w ramach prowadzonej przez niego działalności, a także w związku z zawodowym charakterem tej działalności, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę tutaj: [●] .
  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Łaska 5, 98220 Zduńska Wola

 

Zakres zastosowania uprawnień konsumenckich

Postanowienia § 8 i 9 Regulaminu oraz wynikające z nich uprawnienia, poza Konsumentami mają zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, którym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl